googled30e496d9033b10e.html
top of page

Visie en Missie SFF vzw

Bedankt om even de tijd te nemen dit te lezen

De vereniging heeft tot doel de families, naasten en sympathisanten van de Belgische Special Forces Group te verenigen.

De vereniging streeft ernaar de nagedachtenis van de anciens van de SAS/SOE/ESR/LRRP/Cie SF/ SF Gp te eren. De vereniging streeft ernaar de normen en waarden van de Belgische Special Forces Operator hoog te houden en te promoten.

Kantooruren bestaan niet bij SFF!

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met zondag, inclusief feestdagen!

Who dares wins!

STATUTEN SFF VZW

De vereniging heeft tot doel:

 1. Op moreel vlak:

  1. Het in stand houden van de geest, mindset van de Special Forces, het hoog houden en promoten van het gedachtengoed en de morele normen en waarden van en de kameraadschap tussen Special Forces Operators, oud en nieuw.

  2. Het motiveren van nieuwe kandidaten.

  3. Het in ere houden van de nagedachtenis van oud-operatoren vanaf de Belgian SAS tot de huidige SF Gp.

  4. De vereniging verklaart zich gehecht aan de fundamentele rechten en vrijheden en aan de Belgische grondwettelijke instellingen. Zij ontzegt zich elk recht tot inmenging in religieuze, filosofische of politieke kwesties.

 2. Op het vlak van de openbare en culturele activiteiten:

  1. Het promoten en verspreiden van de naam en gedachtengoed van de SF Gp via alle media kanalen.

  2. Het creëren en onderhouden van vriendschapsbanden tussen haar leden en de leden van elke gelijksoortige buitenlandse organisatie, waarvan de doelstellingen dezelfde zijn, en aldus het bevorderen van verbondenheid en solidariteit tot ver over de nationale grenzen heen.

 3. Het promoten, organiseren, ontwikkelen en aanmoedigen van activiteiten die de Special Forces Group of familie van haar leden ten goede komen.

NIEUWE VRIENDEN SFF

Nieuwe  SFF  relaties dragen we op handen;

 

Politie, militairen, brandweermannen, cipiers, bewakingsagenten, hulpverleners, medisch personeel en boswachters, kortom alle mannen en vrouwen die zich inzetten ten dienste van de Belgische gemeenschap zijn welkom bij ons, alsook onze respectvolle burgers die ons een warm hart toedragen.
 

De VZW Special Forces Friends wordt gedragen door actieve operatoren of operatoren op rust. Belangeloos. 

Met dank aan Smos en Nadia voor hun inzet en motivatie om dit project van de grond te krijgen. 

bottom of page