googled30e496d9033b10e.html
top of page

VOORWAARDEN ALCOHOLVERKOOP

DISCLAIMER -18 JAAR

Wetgeving: regels voor verkoop van alcoholhoudende dranken

Minimumleeftijd

De wethouder verbiedt SFF vzw om: 

  • alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min-16-jarigen

  • sterke drank te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min-18-jarigen;

 

Bij twijfel zullen wij nagaan of de persoon die alcohol wilt kopen de vereiste leeftijd heeft bereikt. Als verkoper eigenen wij ons het recht toe de alcoholverkoop te weigeren als de koper niet wilt of kan aantonen dat hij de wettelijke leeftijdsgrens bereikt heeft. Wanneer een koper na het plaatsen van een bestelling sterke drank verzocht wordt om aan te tonen dat hij of zij meerderjarig is en dit weigert te doen, dan wordt de bestelling zonder meer geannuleerd. Eventueel opgemaakte facturen worden gecrediteerd, eventueel gestorte bedragen worden teruggestort, zonder dat de koper aanspraak kan maken op een schadevergoeding.

Meer info over de regelgeving met betrekking tot de verkoop van alcoholhoudende dranken vind je op de website van de FOD Volksgezondheid.

bottom of page